Ventilátory

Nízkotlaké radiálne ventilátory typ RFA

 • Dopravované množstvo
 • Celkový tlakový rozdiel
 • Rozmerová rada
 • 500 – 200 000 m3/h
 • 140 – 2 000 Pa
 • RFA 180 – RFA 2000

Strednotlaké radiálne ventilátory typ RFB

 • Dopravované množstvo
 • Celkový tlakový rozdiel
 • Rozmerová rada
 • 250 – 160 000 m3/h
 • 160 – 11 000 Pa
 • RFB 125 – RFB 1000

Vysokotlaké radiálne ventilátory typ RFC

 • Dopravované množstvo
 • Celkový tlakový rozdiel
 • Rozmerová rada
 • 500 – 125 000 m3/h
 • 280 – 18 000 Pa
 • RFC 140 – RFC 800

Fotogaléria