Cyklóny

Nachádzajú svoje opodstatnenie ako konečné odlučovače k oddeleniu tuhých častíc od prúdiaceho vzduchu alebo ako predodlučovače na zvýšenie účinnosti následného filtračného zariadenia.

  • rôzne materiálové prevedenie vrátane nerezového
  • množstvo dopravovaného vzduchu od 1800 do 255000 m3/h
  • typ od Ø630mm do Ø6000 mm

Fotogaléria