Posuvné podlahy

  • prijímajú, uskladňujú a súčasne presúvajú materiál ( napr. biomasu ) zo skladu do následných dopravných zariadení
  • využitie nájdu aj na vyprázdňovanie síl alebo bunkrov s rovným dnom

Pozostávajú z posuvných rámov ( rebríkov ), ktoré sú ťahané alebo tlačené prostredníctvom hydraulických valcov.

Fotogaléria