Konštrukčná činnosť

Pre tvorbu projekčnej a konštrukčnej dokumentácie využívame 2D a 3D CAD systém Autodesk Inventor.

Podľa požiadaviek zákazníka vypracujeme:

  • návrh technológie
  • najvhodnejšie konštrukčné riešenie
  • výrobnú dokumentáciu
  • 3D modely jednoúčelových zariadení a prototypov
  • prekreslenie výkresovej dokumentácie
  • cenovú ponuku

Konštrukčná kanceláriaZasadačka